MINŐSÉGCÉLOK

A TOP-FA Kft. keretein belül minden, arra alkalmas funkcióra és szintre megtörtént a minőségcélok meghatározása. Ezek összhangban vannak a minőségpolitikával, valamint a szervezet folyamatos fejlődéssel való elkötelezettségével.
 
A szakmai munka alapfeltételei, s egyben a TOP-FA Kft. minőségcéljai:
a humán erőforrás tekintetében:
- képzett munkaerő,
- gyakorlat,
- naprakész tudás,
- pontosság, precizitás,
- önállóság,
az infrastuktúra tekintetében:
- megfelelő munkakörülmények,
- biztonságos és folyamatosan fejlődő tárgyi feltételek,
- új, korszerű technológia alkalmazása,
- gazdaságosság, az erőforrások optimális felhasználása,
a szolgáltatást igénybe vevők tekintetében:
- elégedettség,
- kiváló minőség elérése,
- a kivitelezés szervezettsége,
a környezet tekintetében:
- folyamatosan fenntartott és megerősített környezettudatos magatartás követése,
- a potenciális veszélyhelyzetek és balesetek előfordulási valószínűségének minimalizálása;
felkészülés a bekövetkező vészhelyzetek elhárítására, a környezet megóvására, a szükség
szerinti kármentesítésre.
 
Budapest, 2003. december 02.

Palotás Tibor
ügyvezető igazgató

Sasadliget lakópark - konyha bútor, beépített bútor, ajtók